Wat kost het?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen, een kot, een treinabonnement, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

Je inschrijvingsgeld wordt berekend op basis van een vaste kost en een variabele kost per opgenomen studiepunt. De vaste en de variabele kost hangen af van jouw statuut (niet-beursgerechtigd, bijna-beursgerechtigd en beursgerechtigd). Bij de start van het academiejaar betaal je een vast bedrag.

Na goedkeuring van je individuele studieprogramma volgt dan het rekeningoverzicht voor je volledige studiegeld, berekend op het aantal studiepunten dat je opneemt. Deze regeling geldt zowel voor bacheloropleidingen als voor graduaatsopleidingen in dag-, avond- én afstandsonderwijs.

Een volledig overzicht van wat een studie kost vind je terug op de pagina Financiering op onze officiële website.