Bachelor toegepaste psychologie

bachelor
Kortrijk
sociaal-agogisch werk

Bachelor verpleegkunde

bachelor
Kortrijk
gezondheidszorg

Bachelor ergotherapie

bachelor
Brugge
gezondheidszorg

Bachelor ergotherapie

bachelor
via afstandsonderwijs
gezondheidszorg

Bachelor logopedie en audiologie

bachelor
Brugge
gezondheidszorg

Bachelor logopedie en audiologie: audiologie na logopedie afstudeerrichting audiologie

bachelor via verkorte leerroute
Brugge
gezondheidszorg