Micro degree herstelgericht en verbindend werken

micro degree
via afstandsonderwijs
sociaal-agogisch werk

Micro degree samen stad maken

micro degree
via afstandsonderwijs
sociaal-agogisch werk

Micro degree sterk(er) divers

micro degree
via afstandsonderwijs
sociaal-agogisch werk