Bachelor ergotherapie

bachelor
Brugge
gezondheidszorg

Bachelor logopedie en audiologie

bachelor
Brugge
gezondheidszorg

Bachelor logopedie en audiologie: audiologie na logopedie afstudeerrichting audiologie

bachelor via verkorte leerroute
Brugge
gezondheidszorg

Bachelor verpleegkunde brugopleiding 150 studiepunten

bachelor
Brugge
gezondheidszorg

Bachelor verpleegkunde na bachelor vroedkunde via verkorte leerroute 120 studiepunten

bachelor via verkorte leerroute
Brugge
gezondheidszorg

Bachelor voedings- en dieetkunde

bachelor
Brugge
gezondheidszorg

Bachelor vroedkunde

bachelor
Brugge
gezondheidszorg