Bachelor toegepaste psychologie

bachelor
Kortrijk
sociaal-agogisch werk

Bachelor verpleegkunde

bachelor
Kortrijk
gezondheidszorg

Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs

bachelor
Kortrijk
onderwijs

Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs via werkplekleren

bachelor
Kortrijk
onderwijs

Educatieve bachelor in het lager onderwijs

bachelor
Kortrijk
onderwijs

Educatieve bachelor in het lager onderwijs via werkplekleren

bachelor
Kortrijk
onderwijs

Advanced bachelor International management - English programme

banaba
Kortrijk
handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor autotechnologie

bachelor
Kortrijk
industriële wetenschappen en technologie

Bachelor bedrijfsmanagement afstudeerrichting financiën en verzekeringen

bachelor
Kortrijk
handelswetenschappen en bedrijfskunde